főoldal | Zine | Kedves m_ATULA! | 

Nyakasok


a genfi mészáros
A nyájtól önként elbarangoló juhok után érzett fájdalom mindig nagyobb, a testvéreit cserbenhagyó ellenség mindig gyűlöletesebb. A kálvinisták szakadársága majd 500 éve fáj és dühít, torzsalkodásuk eszünkbe juttatja a gyönyörű Madonnák lemeszelt arcát....

Nekem a legjobb barátaim között is akadnak becsületes, kedves reformátusok. Az egyes emberekkel sosincs baj, légyen az bármely szekta tagja, légyen az krisnás is akár, egyedül ártalmatlanok. Egyesítve veszélyes minden félrecsúszott eszme, és egyesítve képes nagyra minden nemes idea. A remeték szentsége tiszteletet ébreszt bennünk, de a közösség erőt ad. De csak a jó szellemiség hasznos - bármennyire is próbálják egyesek nevetségessé tenni, a "jó" létezik, és támadói is áhítják szívük "anyaggal" mocskolt, láthatatlan, de emberségtől Isten által pislákoló rejtekén.

A reformátusok zsinat utáni megosztottsága megmutatja nekünk pőrén: aki elengedi Istene felé kinyújtott kezét, az saját hajánál fogva nem ráncigálhatja magát az örök fény felé. Mi ez? Micsoda megátalkodott megosztottság, mikor Isten szolgái egymásnak esnek hatalomtól zavart fejjel? Én csak a megtévesztett híveket sajnálom. Ők nem lehettek ott, amikor a genfi diktátor elégette Servét Mihályt. Amikor mésszel kenték be az évszázados templomok szent freskóit. A MIÉP-es lelkészek lázadása intő jel: az egyetemessel szemben állók maguk is széthúznak, egymás torkának esve falják egymást, szellemi kannibalizmusuk riasztja a jóérzésű, fegyelemtől és alázattól büszke igazakat.

A zsidók sosem voltak keresztények, így az árulás bűne nem hullott fejükre, ők kezdettől tagadták Krisztust, értük kevésbé fáj a szívünk. Egyszerűen idegenek, akik beékelve magukat közénk itt vannak. Az ádvent második napján azonban a reformátusok közös karitatív munkáról állapodtak meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével. Mi ez? A konokok szövetsége, akik Rómát Debrecenben, Tel-Avivban, New Yorkban vagy ki tudja hol, talán legközelebb egy afrikai törzs kunyhójában látják. Érezzük a zavart, egy hét alatt másodszor is, protestáns felebarátaink züllő világában.

Antall József piarista türelemmel békítette az országot, és nem volt árvíz. Horn materialista dühében is érzett tiszteletet Vatikán iránt. Orbán Viktor nyegleségével, Csurka István fegyelmezetlenségével megosztja a nemzetet. A széthúzás a csökönyös ellenszegülés bűnének örökké kísértő penitenciája.

Környey-Nagy Ákos,
bencés diák, 11/b
főoldal

m_ATULA m_AGAZIN | © 2001