főoldal | Zine | Kedves m_ATULA! | 
Az elveszett királyfi

magyar népmese (Ékes József gyűjtése)

Eccer vót, hó nem vót, vót egy király. Ez a király kenyte, kenyegette az asszonyt, mégsem vót gyeröke, csak egy. Hát a kis a Gazsi. Vót még neki lyánya vagy három.

Hát nagyon szerette ez a király a kis Gazsit, mert hát nem vót neki több. Evítte még a nagy Ronaldóhoz is eccer. Meg ilyen kis kóbászkákat kapott reggelire. Az anyja is neki saját tejével etette. Még akkoriban. Hát eccer, úgy karácsonynek előtte, vagy ipp utána - öregapám sem emlékszik mán - eveszett a gyerök. A kis Gazsi. A király evesztette a Gazsit. Nem úgy, hogy elakarta emészteni az erdőbe, hanem csak véletlenből.

Mert hát a királlyal utaztak, oszt megborúlt a kocsi. Megtört neki a fara. No hát. A királynak meg sietnie kellett, mert ipp jött az oláh király vendégségbe. Oszt a vendéget meg nem lehet váratni. Mentek szalonnázni.

No a kis Gazsi meg ottmaradt a kocsinál. Vót neki ilyen kis füles kucsmája, de a kis legények orra csak cinegét fog. Mondom, hideg vót, úgy karácsony hava. Várakozott szegény.

No közben meg a király, az apja neki, szalonázott az oláh királlyal. Boroztak is, azt mondja a király az oláh királynak, nézzed csak meg mien kis legénykém van. Mert hát szerette őt, mutogatta is, ha csak lehetett. Híjják a dadákat, oszt sehol a gyerök.

Na megdühödött a király, gondóta ecsatangót a kis Gazsi. Merthogy mondom, ez vót neki a neve. Emlékezett a király, mikor ő csatangót el, az őneki az apja úgy leverte a bányába, mint vakondokot a paraszt. Gondóta, ő is leveri. Meghogy nem viszi el Tokjóba a nagy Ronaldóhoz jövőre.

Hát jön akkor egy porkoláb, hogy megvan a gyerök. Hogy ott lett hagyva a kocsinál. No haragudott is a király, hogy mit fognak majd mondani a népek, hogy ő otthagyta a kis Gazsit. Az egyszem fiját neki. Mert hát dóguk vót az oláh királlyal.

Na úgy nézett erre a király, mint amikor az apja leverte a bányába, mint vakondokot a paraszt. Nem örült. Hát. Gondóta, nem neki a hibája lesz, lefejez harminc porkolábot, mért nem vigyáztak ők. Na le is lettek fejezve másnap reggel. Nade csak pusmogott a nép, hogy így otthagyta, meg úgy otthagyta.

Na erre a király gondót egyet. Kiállt a palota elé, azt mondta a népnek: nem veszett el semmien gyerök, otthon jáccott. Na. Azóta mondják arra, ha valaki elvész, vagy otthagyják vagy mittudomén: otthon jáccik. A faszával.

Na, vége a mesének.

főoldal

m_ATULA m_AGAZIN | © 2001