főoldal | Kedves m_ATULA! | 
A maradiság lázadása

Megleptésként ért minket az utóbbi napokban az a hír, miszerint Pozsonyi Bucó Ádám továbbra is hű önmagához és rajongóihoz, vagyis ismét ott és akkor tűnt fel, ahol és amikor kellett. Hiába, annak idején képeslappal üdvözölte az ősMatulát, tudta ő, mi a jó az életben. Most, hogy a Demokrata publicistája lett, a m_ATULA üdvözli őt: Isten éltessen, Bucó pajtás, áldjon meg téged a Szűz Mária! Tiszteletünket kifejezvén, egy korábbi, ővele készült interjút adunk közre...

Vitéz Pozsonyi Ádám a honi underground élet régi, jól ismert alakja. Zenekara, a Tekintetes Úr már nevében is elhatárolja magát a többi, a színtéren mozgó, látszólag hasonló felfogású csoporttól. Meghirdetett jelszavaihoz hűen - "Vesszen a haladás! Vesszen a modernség! Vesszen a nyugat!" - tagadja a mai kor általa kötelezőnek nevezett értékeit.

Munkásságára a legnagyobb hatást a konzervatív eszmeiségű Szabó Dezső, az angol G. K. Chesterton, illetve a közép-európai abszurd olyan jeles képviselői mint Mikszáth, Hasek vagy Mrozek gyakorolta. Mind zenéje, mind az általa kifejtett gondolatok finoman fogalmazva is igen egyediek, és rendszerint meghökkentik az általánosan elfogadott elvek felől közelítő gyanútlan befogadót. Ôt, magát és az általa vezetett együttest jóval többen ismerik, mint amennyien el tudják viselni. Hogy ez miért van? Az alábbi beszélgetésből talán kiderül.

- A minap került a kezembe egy szórólap, amin a Tekintetes Úr zenekar fejti ki nézeteit, és tör pálcát a modern világ kultúrája, társadalma, valamint a jóról és rosszról kialakított és általánosan elfogadott nézetek felett.
- Kérem szépen, a világban minden össze-vissza van. Minél középszerűbb valaki, annál nagyobb a sikere. Ki kéne szórni az efféléket a kulturális szférából, a médiából, mindenhonnan. Az összes újságírót, úgy, ahogy vannak, börtönbe kell zárni!

- Hogyan fognál hozzá a rendteremtéshez?
- Azzal kezdeném, hogy létrehoznék egy kultúrrendőrséget. Aki egy kicsikét is primitívebb vagy ostobább, azt bezáratnám. A kulturális rendezvényeket ellenőrzés alatt tartanám. Karszalagos emberek őrjáratokat szerveznének a koncerteken. Ha látnák, hogy valaki egy nagyon tehetségtelen együttes zenéjére bólogat és csápol, akkor megkérdeznék: "Neked ez tetszik?!", és ha az illető igennel válaszol, jól ráhúznának egyet gumibottal. Ez volna a kultúrrendőrség. Az embereknek diktatúrával kell beleverni a fejükbe a kultúrát. Más megoldás nincs! Sőt, kultúra-adót vezetnék be. Egy bizonyos szellemi szint alatt adót kéne fizetni. Aki nagyon buta, sok adót fizet. Ezek az én nézeteim.

- Mi a véleményed a mai fiatalokról?
- Észrevettem, hogy a fiatalok túl színesen öltözködnek. Nem tetszik ez nekem. Négy színt engednék meg, ezek közül az egyik a fehér, a másik a fekete, a többi meg mondjuk a barna és a kék. A sárga, a hupilila, a piros, stb. színek túlzott alkalmazásáért bírságot kéne fizetni. Ha valakit többször látnak színes ruhában, le kell csukatni!

- Az adott szórólapon egy kedélyesen pipázó ember látható. Ki ő, és hogyan kapcsolódik a zenekarhoz?
- A kérdezett személy Göre Gábor, a lepéndi bíró, Gárdonyi Géza közismert regényalakja. Azért lett szimbóluma az együttesnek, mert ezzel is reagálni akartunk a világban zajló folyamatokra. Korábban, amíg itt voltak az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatok, addig az orosz elvtársak előtt kellett hasraesni. Most meg, ugyebár, az amerikai, egyesült európai értékek előtt. Ezért választotta a zenekar logójának Göre Gábort, a magyar parasztot, aki egyáltalán nem modern ember, sőt, jelképe a maradiságnak, leragadtságnak. És ez jó. A modern dolgok rosszak. Számítógép, nyelvtudás, űrkutatás, levespor, műanyagok, gépek: nem jók. A régi dolgok jók. A kisbíró feladata kidoboltatni a falu főterén, hogy kit kell lecsukni. "Zsandárt közterekre, kalodát és bitót / Botozással teremtünk majd európer nívót!" Ez jó. A lóca is.

- Mi az együttes mondandója a kor emberének?
- Az emberek ne utazzanak. Mindenki maradjon a fenekén. Teljesen fölöslegesek az országutak, a vasút, a légi közlekedés. Az én filozófiám: aki Szakályhőgyészen született, ott is haljon meg. Ne menjen ki a faluból. Minek?

- Mennyire politikus a zenekar?
- Hadd idézzem saját versemet: "A piacon is megmondták / A miniszter a hibás / Jani bácsi alatt / Jobb volt itt, nem vitás. / A képviselők fizetése / Szidalmamnak tárgya / S a gyógyszereknek hétről-hétre / feljebb megy az ára."

- Az együttesnek nem csak az életfelfogása, hanem a zenei világa is igen sajátos.
- Nem szeretem azt, ahogy a legtöbb zenekar gitározik. Észrevettem, hogy ha egyes hangokat úgy fogunk le, hogy idegesítően hangozzanak, nagyon kéjes érzést kelt bennem. Úgy kell lefogni, ahogy nem szokás. Keresztbe, jó hamisan. És lehetőleg semmiféle hangnemben ne legyen. Ettől lesz izgalmas. Mára az egész punk, úgy, ahogy van, kitaposott ösvénnyé vált. Mondhatni popzene lett. Ki is alakult az a kedves kis kifejezés, hogy pop-punk. Mi nem szeretjük ezt. Ezért játszunk hamis, idegesítő, de rendkívül intellektuális zenét. Ajánlanám is mindenkinek.

- Vannak-e olyanok, akik hozzátok hasonlóan gondolkodnak?
- A Tekintetes Úr, a nemzeti avantgard géniusza, a legnagyobb. A nyomdokainkon haladva vannak még igen tehetséges együttesek, például a Vasárnapi Újság, az Élettér-elmélet, a Matuska Szilveszter Pajtásai. Ezenkívül - a Tekintetes Úr és barátai körén kívül - egyszerűen senkik falkája vesz körül. Nincs egyetlen tehetség, még csak közepesek sincsenek. A választék a rossz és a nagyon rossz között van. Ezeket egytől-egyig mind elvitetném a kultúrrendőrséggel. Mellesleg jellemző, hgyha valaki stílusteremtő, karakteres, formabontó és általában, egy ösvényt vág magának, az soha nem fut be. Aki viszont azt másolja, csak a tálalásnál kicsit felhigítja, felvizezi, médiabaráttá teszi, azt rögtön korszakalkotó tehetségnek kiáltják ki.

- Noha elég egyedi a megszólalásotok, csak hatott rátok is mások munkássága.
- Igen, többek közt az A. E. Bizottság, néhány art-punk zenekar, például a Stranglers, a Fall, a Big Black, a DAF, ezenkívül a Judas Priest, Páger Antal és Kabos Gyula.

- Hogy van ez?
- Mindig is vonzottak a stílusteremtő tehetségek, mint amilyen én is vagyok.

- Értem. És egyébként mivel telnek napjaid?
- Belefogtam az első magyar könyvégetési akció szervezésébe.

- Kifejtenéd ezt bővebben?
- "Zavarja Önt a modernség, a zajok, a médiaterror, a fogyasztói társadalom? Jöjjön el első nyilvános könyvégetési akciónkra! Taszigálják a buszon baseball-sapkás nyikhajok? Házát összefirkálják mindenféle krikszkrakszokkal? Hányingere van a modern művészetektől, a posztmoderntől, a szabadverstől, a dekadenciától? Néha ellenállhatatlan vágyat érez, hogy egy-egy pimasz költőt képen töröljön? Gondoljon arra, hogy ezen kellemetlenségek a modern gondolkodás velejárói, melynek kialakulásáért a bűnös francia forradalom a hibás mindenekelőtt! Legyen hát a tűz martaléka Rousseau, Voltaire, Diderot, Marx, Hegel, Kant, Becket, Joyce, Kassák összes firkálmánya! Melegedjen Ön is a testvériség tüzénél! Élvezze, amint munkás és paraszt, pap és katona, punk és rendőr a baráti egyetértés tüzétől fűtve, arcán boldog mosollyal, kart karba öltve egy-egy kötetet a lángok közé vet.

- A Tekintetes Úr punkzenekarnak nevezhető-e ezekkel a nézetekkel, hiszen manapság ez a műfaj a szabadelvű eszméket tűzte zászlajára.
- A punk elsősorban egy szemléleti mód. A lényege mindig is az volt, hogy támadja a hivatalos normákat. Sajnos a mai zenekarok többsége, akik valami különös félreértés folytán punknak hívják magukat, nem szembehelyezkednek a fennálló értékrenddel, hanem képviselik azt. Valamikor ez kulturális jelenség volt, de ma már nem az. Pontosan ezért ennyire üres, jelentéktelen az egész, mert nyitott ajtókon dönget. Olyan tabuk ellen lázad, amik már régen nem tabuk.

- Ez azt jelenti, hogy ha egy ellentétes értékrend válna uralkodóvá, akkor Te is váltanál?
- Ha ezt a politikai hatalomváltásra értjük, akkor nem, mert az ma már szinte semmit sem jelent. Ha viszont az élet minden területén újra az a fajta értékrend válna uralkodóvá, mint száz évvel korábban, akkor újra lenne értelme a kereteket rombolni. Akkor izgalmas volna. Így viszont semmi izgalmas nincs benne. A kereteket már rég lerombolták. Ezért nincs ma súlya, jelentősége semmilyen szubkultúrának.

- Ha így látod a dolgokat, akkor, véleményed szerint, lesz-e értelme a jövőben punkzenét játszani?
- Azért lesz a punknak mindig is létjogosultsága, mert az emberek hülyék. Azért, mert valaki ideológiailag vagy erkölcsileg ilyen vagy olyan nézeten van, liberális vagy konzervatív, becstelen vagy tisztességes, annak semmi köze a szellemi szintjéhez. A hivatalokban, az iskolákban, a tömegközlekedési járműveken, az orvosi rendelőkben hülyékkel van körülvéve az ember. Tülekednek, hangosak, idegesítőek, és ez teljesen független politikától és erkölcstől.

- Szerinted milyen az igazán jó punkzene?
- Az igazán jó punkzene halkan is idegesítő.

- Végezetül próbáld meg, légyszíves, tömören összefoglalni véleményedet a világról.
- Az velágnak fittyet hányok, hasolló lyókat kívánok!

fogalmunk sincs, de ha jelentkezik, kiírjuk

főoldal

m_ATULA m_AGAZIN | © 2001