főoldal | Kedves m_ATULA! | 
Csepel Autó

Az alábbi írást az SZDSZ informatikai és távközlési politikai államtitkár-jelötljének programjához ajánljuk Weisz Manfréd birodalmáról nevezett szociológus Gyuri nagyon gondolkodik. Mindjárt postamester lesz, álomtitkárság vár Friderikusz nézettség-elemzőjére. De mit jelent egy ilyen helyzetben a Volkswagen?

gondolkodni kell
Az államtitkár autót kap. A miniszter Audit, a titkárnak népautó dukál. Mit jelent ez? Hogyan helyezzük el a bürokratikus hierarchia upgrédelt talaján a kialakult szituációt? Ráadásul feladatilag világháló acces tágítás a kihívás. A horizontális és vertikális paradigmák itt a kérdésesek. Lehet fingani az állami Ventóban, ha van légkondi?

Arról van szó, hogy gondolkodni kell. Az Internet a világfalu multiglobalizációs demokratizmusának esszenciája, interaktívan közösségépítő formula, radikálisan horizontális. Az állami hatalom vertikális. E vertikális pozícióból kell fejleszteni a horizontálisat. Ehhez segítségül biztosít Volkswagent a vertikalitás paragrafusba foglalt hatalmi tényezője. Pont Népautót, amit a barna szociálfasizmus végletes vertikalitás-kultuszában dobott oda horizontális közértéknek. Hitler ültetette bogárba végső soron az utazót, akinek van füle hallja.

A Népautó így illik a hálózati feladat szimbolikájához. Ez művészet. A hatalomgyakorlás így önmagában véve performance lesz, az egyszerű hatalmi lét műalkotássá válik, a szimbólumok egyszerre jelentik a valóságot és az ethoszt. Jön a legdemokratikusabb nevű, nácizmusban született autó, ebbe beleül az államtitkár, a hatalom erős embere, aki gondolkodó szegénypárti (nem szegénység, de a Pétert nem bántjuk, mert ő az új gazda, vagy bántani kötelesség, ha hülye, de ez más típusú dilemma, személyes belső konfliktus és nem szituáció-elemzés többé) és a demokratikus „e” intézményesség letéteményese. Megkapja a gépjárművet használatba. Ciki fingani bele egy jó káposztás ebéd után??? Vagy a népautóság predesztinál a természetes, kevéssé emelkedett, de a közre utaló cselekvéssel? Ezt kell eldönteni, a fenti lényeglátás értelmében.

Közgaszdász Gyuri

főoldal

m_ATULA m_AGAZIN | © 2001