Bemutatkozom...

Szeretettel köszöntöm elektronikus oldalamon!

[szül idő]-ban születtem [megyei jogú város/Buda]-ban. A piarista gimnázium elvégzése után egy évig segédmunkásként tapasztaltam meg, milyen sors jutott a legvidámabb barakkban azoknak, akiknek a népi alkotmány "minden hatalmat" hazudott. A következő évben felvettek a jogi egyetemre. Ugyan lapomon még a "klerikális befolyásoltságú" bélyeg ekkor is virított, de a diktatúrától kapott szamárfület eltakarta hibátlanul elkészített felvételi dolgozatom maximum pontszáma.

A nyolcvanas években egy kis ügyvédi munkaközösségben dolgoztunk férjemmel / feleségemmel. Eszünkbe se jutott a politikai otthongondolkodást, deáki értelembe vett passzív ellenállást a politikus szakmára cserélni, míg el nem érkezett 1989 barkabontogató tavasza. Emlékszem azokra a pillanatokra, mikor lelkünk együtt dalolt azokkal, akik a Magyar Demokrata Fórumban látták a boldogabb jövendő letéteményesét. A mai napig táplálkozik szellemünk ebből a korból: Antall József néhai miniszterelnök emberi tartása, államférfiúi bölcsessége azóta is olyan örök igazodási pontot jelent, ami erőt ad akkor is, amikor a méltatlan parlamenti viszályok közepette úgy érzem, talán túl nehéz szolgálatot vettem vállamra.

A Magyar Demokrata Fórum frakciójában az alkotmányügyi és ügyrendi bizottságok munkájában képviselem a kiegyensúlyozott, kereszténydemokrata, európai értékközösséget. Kisebbik gyermekem - [gyermek neve] - Pannonhalmán gimnazista, junior öttusázó. [gyermek neve] lányom vállalati jogász. Feleségem Férjem jelenleg is ügyvéd. Tagjai vagyunk a Szent Imre Plébánia szervezte "Csiga-Házasok" családi klubnak, és gyermekeinkkel együtt számos egyéb "szentimrés" kiránduláson, programon veszünk részt. A karácsonyi kirakodóvásáron minden évben saját, közösen készített mézeskalács-betlehemet állítunk ki. A kedves hagyományok épp oly fontosak számunkra, mint a lépéstartás a XXI. század kihívásaival, ezért is készült el ez az elektronikus honlap-oldal. Kérem észrevételeivel keressen meg elektronikus postacímemen!

[az Ön neve]

m_ATULA h_TML®